Bestuur

Naam Functie
René Michel voorzitter
Tim Wetzels penningmeester
Jos Ploum secretaris
Karsten Lauvenberg bestuurslid
Jan Langen bestuurslid

Digitaal zijn wij bereikbaar via ons contactformulier